PRIMARIA COMUNEI BUCIUM

Judetul Alba

CONSILIUL LOCAL


    Consiliul Local al Comunei Bucium, Judetul Alba este format din 11 Consilieri locali:
 • Abrudan Maria
 • Bolundut Ovidiu-Stefan
 • Campean Radu
 • Colda Daniel-Dumitru
 • David-Cenariu Viorel-Gheorghe
 • David Marcela-Angela
 • Giurgiu Candin
 • Marian Ispas-Nicolae
 • Narita Marcel-Ioan
 • Oniga Alina-Elena
 • Tutuianu Emil
Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1/08.01.2018 privind aprobarea unui irnprumut din excedentul bugetului local pentlu acoperirea unor eventuale goluri de casa ale sectiunii functionare ale bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 2/08.01.2018 privind aprobarea acoperirir definrtive din excedentul bugetului local, sursa A, a deficitului secliunii de dezvoltare pentru anul 2017
» HCL nr. 3/31.01.2018 privind modificarea art. 23 alin (3) din HCL nr. 71/28.11.2017 [...]
» HCL nr. 4/31.01.2018 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Bucium, pentru anul scolar 2018-2019
» HCL nr. 5/31.01.2018 privind abrogarea art (1) si modificarea art. 5 alin (1) si alin (2) [...]
» HCL nr. 6/16.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 7/16.02.2018 privind aprobarea bugetului pe anul 2018
» HCL nr. 8/16.02.2018 privind aprobarea "Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2018" [...]
» HCL nr. 13/27.03.2018 - privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.16/16.02.2018
» HCL nr. 9/01.03.2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 10/01.03.2018 - privind aprobarea "Regulamentului de organizare a pasunatului pe teritoriul administrativ al comunei Bucium"
» HCL nr.11/27.03.2018 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr.12/27.03.2018 - privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2017
» HCL nr. 14/27.03.2018 - privind "Actualizarea Plan Urbanistic General al comunei Bucium [....]"
» HCL nr. 15/27.03.2018 - privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Salubris Alba"
» HCL nr. 16/27.03.2018 - privind aprobarea inscrierii provizorii si cuprinderii in domeniul public al imobilului amplasat [....]
» HCL nr. 17/23.07.2018 - privind aprobarea inscrierii provizorii si cuprinderii in domeniul public a trei drumuri [...]
» HCL nr. 18/27.04.2018 - privind aprobarea infiintarii Serviciului de Iluminat public in comuna Bucium [...]
» HCL nr. 19/27.04.2018 - privind aprobarea volumului si destinatiei masei lemnoase din proprietatea publica a comunei Bucium [....]
» HCL nr. 20/27.04.2018 - privind aprobarea Statului de functii al aparatului de specialitate [....]
» Anexa la HCL nr. 20/27.04.2018
» HCL nr. 21/27.04.2018 - privind aprobarea devizului general al obiectivului de investitii "Achizitionarea unui utilaj de catre UAT [....]"
» HCL nr. 22/27.04.2018 - privind aprobarea organizarii manifestarii cultural-artistice "Serbarea Narciselor" [...]
» HCL nr. 23/31.05.2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 24/31.05.2018 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 25/31.05.2018 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim. I 2018
» HCL nr. 26/29.06.2018 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 27/29.06.2018 - privind aprobarea transformarii unor posturi contractuale de executie si infiintarea unor posturi contractuale de executie [...]
» Anexa la HCL nr.27/29.06.2018
» HCL nr. 28/29.06.2018 - privind aprobarea acordarii unui premiu si a unei diplome de onoare, pentru fiecare familie care a sarbatorit [....]
» HCL nr. 29/29.06.2018 - privind modificarea taxelor speciale,percepute prin compartimentul Registrul Agricol [...]
» HCL nr. 30/29.06.2018 - privind aprobarea insusirii raportului de evaluare a bunurilor din Domeniul public al com. Bucium
» HCL nr. 31/29.06.2018 - privind infiintarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare in comuna Bucium
» 2017
» 2016