PRIMARIA COMUNEI BUCIUM

Judetul Alba

CONSILIUL LOCAL


    Consiliul Local al Comunei Bucium, Judetul Alba este format din 11 Consilieri locali:
 • Abrudan Maria
 • Bolundut Ovidiu-Stefan
 • Campean Radu
 • Colda Daniel-Dumitru
 • David-Cenariu Viorel-Gheorghe
 • David Marcela-Angela
 • Giurgiu Candin
 • Marian Ispas-Nicolae
 • Narita Marcel-Ioan
 • Oniga Alina-Elena
 • Tutuianu Emil
Fisiere:

» 2017
» HCL nr. 1/06.01.2017 privind aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat intre UAT judetul Alba si unitatile administrativ-teritoriale [...]
» HCL nr. 2/06.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local [...]
» HCL nr. 3/06.01.2017 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Bucium, pentru anul scolar 2017-2018
» HCL nr. 4/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati cu TVA 19% [...[
» HCL nr. 5/30.01.2017 privind aprobarea pretului materialului lemnos din afara fondului forestier Domeniul public al comunei Bucium
» HCL nr. 6/31.01.2017 privind aprobarea intabularii si cuprinderii in Domeniul public al comunei Bucium [...]
» HCL nr. 7/30.01.2017 privind aprobarea modificarii taxelor extrajudiciare de timbru si completarea Regulamentului privind eliberarea avizului program de functionare referitor la activitatile economice din comuna Bucium
» HCL nr. 8/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati cu TVA 19% [...]
» HCL nr. 9/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA BUCIUM, ETAPA A 2-A", judetul Alba
» HCL nr. 10/27.02.2017 privind modificarea si actualizarea HCL nr. 31/06.01.2016 [...]
» HCL nr. 11/27.02.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 61/2016 [...]
» HCL nr. 12/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei, faza SF [...]
» HCL nr. 13/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza SF [...]
» HCL nr. 14/27.02.2017 privind aprobarea "Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2017" [...]
» HCL nr. 15/22.03.2017 privind aprobarea intabularii provizorii si cuprinderii in Domeniul public al comunei Bucium, a doua drumuri vicinale si cinci paraie [...]
» HCL nr. 16/22.03.2017 privind aprobarea devizului intocmit pentru lucrari de impadurire-2017
» HCL nr. 17/24.03.2017 privind aprobarea bugetului pe anul 2017
» HCL nr. 18/24.03.2017 privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2016
» HCL nr. 19/24.03.2017 privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor"-comuna Bucium, jud. Alba
» HCL nr. 20/24.03.2017 privind aprobarea mandatarii d-lui, Napau Cornel, primarul comunei Bucium, in Adunarile Generale [...]
» HCL nr. 21/24.03.2017 privind insusirea raportului de evaluare intocmit de evaluator ANEVAR [...]
» HCL nr. 22/24.03.2017 privind aprobarea intabularii provizorii si cuprinderii in domeniul public a drumului vicinal si a paraului situate pe Paraul Bozului [...]
» HCL nr. 23/07.04.2017 privind aprobarea proiectului "Modernizare drum judetean DJ 1081: Aiud [...]
» HCL nr. 24/21.04.2017 privind aprobarea implementarii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie [...]
» HCL nr. 25/27.04.2017 privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al comunei Bucium", unor personalitati culturale ale acestei comune
» HCL nr. 26/27.04.2017 privind aprobarea organizarii manifestarii cultural-artistice "Serbarea Narciselor" Negrileasa, com. Bucium, jud. Alba 2017
» HCL nr. 27/17.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 28/17.05.2017 privind aprobarea imputernicirii d-lui, ing. Napau Cornel- primar [...]
» HCL nr. 29/17.05.2017 privind aprobarea volumului si a destinatiei masei lemnoase din proprietatea publica a comunei Bucium pe anul 2017
» HCL nr. 30/17.05.2017 privind Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activitati componente ale Serviciului de salubrizare in judetul Alba [...]
» HCL nr. 31/17.05.2017 cu privire la aprobarea revocarii HCL Bucium nr. 11/2017 [...]
» HCL nr. 32/17.05.20217 privind organizarea manifestatiilor desfasurate cu ocazia organizarii "Serbarii narciselor" [...]
» HCL nr. 33/17.05.2017 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 61/2016 [...]
» HCL nr. 34/19.06.2017 privind "ELABORARE AMENAJAMENT PASTORAL"
» HCL nr. 35/19.06.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare in comuna Bucium, judetul Alba pe anul 2017
» HCL nr. 36/19.06.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 37/19.06.2017 privind modificarea HCL nr. 29/2017 [...]
» HCL nr. 38/19.06.20217 privind aprobarea acordarii unui premiu si a unei diplome de fidelitate, pentru fiecare familie care a sarbatorit sau va sarbatori "Nunta de aur" [...]
» HCL nr. 39/27.07.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatriculari [...]
» HCL nr. 40/27.07.2017 privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al comunei Bucium", unor personalitati ale acestei comune
» HCL nr. 41/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucium
» HCL nr. 42/27.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnici si obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 43/27.07.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 44/27.07.2017 privind aprobarea organizarii manifestarii cultural-artistice [...]
» HCL nr. 45/27.07.2017 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 61/2016 [...]
» HCL nr. 46/27.07.2017 privind aprobarea participarii la licitatie publica in vederea achizitionarii spatiilor comerciale [...]
» HCL nr. 47/27.07.20217 privind acceptarea unei donatii
» HCL nr. 54/31.08.2017 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bucium, jud. Alba
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 54/2017
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 54/2017
» HCL nr. 58/15.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bucium
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 58/2017
» HCL nr. 59/26.09.2017 referitoare la aprobarea modificarii HCL nr. 54/2017 [...]
» HCL nr. 60/62/29.09.2017 privind aprobarea cuantumului contributiei lunare a comunei Bucium [...]
» HCL nr. 63/26.10.2017 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bucium, judetul Alba
» HCL nr. 64/26.10.2017 privind modificarea HCL nr. 34/2017 [...]
» HCL nr. 65/26.10.2017 privind modificarea HCL nr. 41/2017 [...]
» HCL nr. 66/26.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 67/26.10.2017 privind "Achizitionarea unui utilaj de catre UAT [...]
» 2016