PRIMARIA COMUNEI BUCIUM

Judetul Alba

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)


» Aprobarea bugetului local - pe anul 2008
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2008
» Bugetul local - pe capitole si subcapitole
» HCL Nr.6/2011 privind aprobarea bugetului local al comunei Bucium, jud. Alba - pe anul 2011
» Bugetul local al comunei Bucium - pe anul 2011
» Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii - pe anul 2011
» Lista obiectivelor de investitii - pe anul 2011
» HCL Nr.4/2012 privind aprobarea bugetului general al comunei Bucium - pe anul 2012
» Bugetul local al comunei Bucium, jud. Alba - pe anul 2012
» Bugetul local - Sectiunea de Dezvoltare - pe anul 2012
» Bugetul local - Sectiunea de Functionare - pe anul 2012
» Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - pe anul 2012
» Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizate pentru - LUCRARI IN CONTINUARE SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - DOTARI - pe anul 2012
» Contul de executie al bugetului local - la data de 30.06.2016
» HCL nr. 35/14.07.2016 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 + Anexa
» Bugetul local detaliat - pe anul 2017
» Sinteza platilor restante si arieratelor - la data de 31.03.2017
» Balanta de verificare sintetica - pe luna 3, anul 2017
» Contul de executie al bugetului local - venituri-sectiunea de functionare 30.06.2017
» Bilant - 30.06.2017
» Bilant - 31.03.2017
» Bugetul local - pe anul 2018
» Bugetul local - 2019
» Contul de executie - trimestrul I 2019
» Contul de executie - trimestrul II 2019
» Buget - 2020
» Lista tuturor functiilor din cadrul UAT - septembrie 2020
» Bgetul local detaliat - 2021
» Lista tuturor functiilor din cadrul UAT - luna martie, 2021
» Bilant - pe anul 2020
» Situatii financiare pe trim. IV 2020, trim I si trim 2021 -
» Proces Verbal - incheiat in data de 30.09.2021
» Situatii financiare - 2021
» Situatiile financiare trim 4 an 2021 -
» Buget initial - 2022 -
» Situatiile financiare - trim I  2022 -
» Lista functiilor din cadrul UAT Comuna Bucium - septembrie 2022 -
» Situatii financiare - trim II 2022 -
» Situatii financiare - trim III 2022 -
» Situatiile financiare la trim IV 2022 -
» Lista tuturor functiilor din cadrul UAT Comuna Bucium - luna martie 2023 -
» Situatii financiare - trim I 2023 -
» Situatii financiare la Trim II 2023 -