PRIMARIA COMUNEI BUCIUM

Judetul Alba

COMUNICATE DE PRESA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCIUM


A N U N T

INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BUCIUM
SI A REGULAMENTULUI LOCAL AFERENT

Argumentare: 
Avand in vedere faptul ca in prezent comuna Bucium nu are un plan urbanistic general si un regulament local aferent in vigoare, ceea ce genereaza o serie de greutati in activitatea autoritatilor locale in domeniul urbanistic si in conformitate cu prevederile art.46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia fiecare unitate administrativ-teritoriala are obligatia sa isi intocmeasca si sa aprobe planul urbanistic general, Consiliul Local al comunei Bucium, in calitate de initiator, anunta intentia de elaborare a Planului Urbanistic General al comunei Bucium si a regulamentului local aferent.


Initiator: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCIUM
PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI
privind intentia de elaborare a PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BUCIUM
SI A REGULAMENTULUI LOCAL AFERENT
in perioada 02.12.2011 - 19.12.2011


Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: DAVID CARMEN-NADIA, functia de INSPECTOR, adresa COMUNA BUCIUM, 25, ALBA, telefon: 0258-784.112, 0731-377.040, e-mail: primaria.bucium@yahoo.com.

Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de elaborare a Planului Urbanistic General al comunei Bucium si a Regulamentului Local aferent.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat pe pagina de internet a Consiliului Local Bucium, www.primariabucium.ro si prin afisare la sediul Consiliului Local in termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii termenului de formulare a observatiilor si propunerilor, respectiv cel mai tarziu pana la data de 29.12.2011.