PRIMARIA COMUNEI BUCIUM

Judetul Alba

CONSILIUL LOCAL


    Consiliul Local al Comunei Bucium, Judetul Alba este format din 9 Consilieri locali:
  • Abrudan Maria
  • Colda Daniel -Dumitru
  • David Nicoleta-Simona
  • Guran Viorel-Moise
  • Macavei Stefan-Daniel
  • Marciuc Vasile
  • Marian Ispas-Nicolae
  • Oniga Alina-Elena
  • Vadan Ilie


Fisiere:

» 2020
» HCL nr. 3/31.01.2020 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de salubrizare [...]
» HCL nr. 4/31.01.2020 privind aprobarea tarifului pentru colectarea separata [...]
» HCL nr. 5/31.01.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
» HCL nr. 6/31.01.2020 privind aprobarea "Planului anual de actiune" [...]
» HCL nr. 7/31.01.2020 privind aprobarea "Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2020" [...]
» HCL nr. 8/31.01.2020 privind asumarea sau neasumarea de catre UAT comuna Bucium [...]
» HCL nr. 9/31.01.2020 privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale [...]
» HCL nr. 10/26.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 11/26.02.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
» HCL nr. 12/26.02.2020 privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2019
» HCL nr. 13/26.02.2020 privind desemnarea a doi consilieri locali [...]
» HCL nr. 14/26.02.2020 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare si Functionare [...]
» HCL nr. 15/26.02.2020 privind aprobarea regulamentului [...]
» HCL nr. 16/26.02.2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 17/26.02.2020 privind aprobarea cotizatiei UAT [...]
» HCL nr. 18/26.02.2020 privind aprobarea cotizatiei UAT [...]
» HCL nr. 19/26.02.2020 privind aprobarea cuantumului lunar [...]
» HCL nr. 20/26.02.2020 privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale [...]
» HCL nr. 21/19.03.2020 privind completarea si modificarea HCL nr. 7/2020 [...]
» HCL nr. 22/19.03.2020 privind modificarea bugetului local pe anul 2020
» HCL nr. 23/19.03.2020 privind aprobarea regulamentului si a taxei de inchiriere [...]
» HCL nr. 24/19.03.2020 privind aprobarea cuprinderii in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bucium [...]
» HCL nr. 25/19.03.2020 privind aprobarea instrumentarii dosarului tehnic [...]
» HCL nr. 26/19.03.2020 privind casarea si scoaterea fondului [...]
» HCL nr. 27/19.03.2020 privind convocarea HCL nr. 20/2020 [...]
» HCL nr. 28/19.03.2020 privind aprobarea cuprinderii in Inventarul bunuriilor care apartin domeniului public [...]
» HCL nr. 29/19.03.2020 privind insusirea documentatiei tehnice [...]
» HCL nr. 30/19.03.2020 privind aprobarea organizarii manifestarii cultural-artistice [...]
» HCL nr. 31/15.04.2020 privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale [...]
» HCL nr. 32/15.04.2020 privind amanarea termenului de plata a taxei de viza, pentru autorizatia de functionare [...]
» HCL nr. 34/15.04.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016