PRIMARIA COMUNEI BUCIUM

Judetul Alba

RAPOARTE» Raport de evaluare - a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2017
» Raport de evaluare - a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2017
» Raport privind starea economica si sociala a comunei Bucium - pe anul 2007
» Raport de evaluare a implementarii legii nr.544/2001 - in anul 2015
» Raport de evaluare a implenetarii legii nr. 52/2003 - in anul 2015
» Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 - in anul 2016
» Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 - in anul 2016
» Rapoarte de activitate - viceprimar, consilier
» Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 - in anul 2018
» Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 - in anul 2018
» Raport de evaluare - a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2019
» Raport de evaluare - a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2019
» Raport de evaluare - a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2020
» Raportul Legii 544 - Anexa la HCL nr. 31/30.06.2021
» Raport de evaluare - a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2020
» Lista cu informatiile publice - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
» Raport de evaluare lege 544/2001 -
» Raport de implementare legea 52/2003 -
» Raport de valuare a implementarii Legii 544/2001-in anul 2022 -
» Raport de valuare a implementarii Legii 52/2003-in anul 2022 -
» Lista cu informatiile publice -