PRIMARIA COMUNEI BUCIUM

Judetul Alba

Hotararile autoritatii deliberative

Proiecte de hotarari
Procese Verbale

» HCL nr. 3/31.01.2020 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de salubrizare [...] -
» HCL nr. 4/31.01.2020 privind aprobarea tarifului pentru colectarea separata [...] -
» HCL nr. 5/31.01.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 6/31.01.2020 privind aprobarea "Planului anual de actiune" [...] -
» HCL nr. 7/31.01.2020 privind aprobarea "Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2020" [...] -
» HCL nr. 8/31.01.2020 privind asumarea sau neasumarea de catre UAT comuna Bucium [...] -
» HCL nr. 9/31.01.2020 privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale [...] -
» HCL nr. 10/26.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 11/26.02.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 12/26.02.2020 privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2019 -
» HCL nr. 13/26.02.2020 privind desemnarea a doi consilieri locali [...] -
» HCL nr. 14/26.02.2020 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare si Functionare [...] -
» HCL nr. 15/26.02.2020 privind aprobarea regulamentului [...] -
» HCL nr. 17/26.02.2020 privind aprobarea cotizatiei UAT [...] -
» HCL nr. 18/26.02.2020 privind aprobarea cotizatiei UAT [...] -
» HCL nr. 19/26.02.2020 privind aprobarea cuantumului lunar [...] -
» HCL nr. 20/26.02.2020 privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale [...] -
» HCL nr. 21/19.03.2020 privind completarea si modificarea HCL nr. 7/2020 [...] -
» HCL nr. 22/19.03.2020 privind modificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 23/19.03.2020 privind aprobarea regulamentului si a taxei de inchiriere [...] -
» HCL nr. 24/19.03.2020 privind aprobarea cuprinderii in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bucium [...] -
» HCL nr. 25/19.03.2020 privind aprobarea instrumentarii dosarului tehnic [...] -
» HCL nr. 26/19.03.2020 privind casarea si scoaterea fondului [...] -
» HCL nr. 27/19.03.2020 privind convocarea HCL nr. 20/2020 [...] -
» HCL nr. 28/19.03.2020 privind aprobarea cuprinderii in Inventarul bunuriilor care apartin domeniului public [...] -
» HCL nr. 29/19.03.2020 privind insusirea documentatiei tehnice [...] -
» HCL nr. 30/19.03.2020 privind aprobarea organizarii manifestarii cultural-artistice [...] -
» HCL nr. 31/15.04.2020 privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale [...] -
» HCL nr. 32/15.04.2020 privind amanarea termenului de plata a taxei de viza, pentru autorizatia de functionare [...] -
» HCL nr. 34/15.04.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 37/15.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 38/15.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 39/15.05.2020 privind revocarea HCL nr. 30/2020 -
» HCL nr. 40/15.05.2020 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 23/2020 -
» HCL nr. 41/19.06.2020 privind aprobarea inceperii investitiei [...] -
» HCL nr. 42/19.06.2020 privind aprobarea acordarii unui premiu [...] -
» HCL nr. 43/19.06.2020 privind aprobarea volumului si a destinatiei masei lemnoase [...] -
» HCL nr. 44/19.06.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 46/09.07.2020 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata [...] -
» HCL nr. 45/09.07.2020 pentru modificarea HCL nr.41/19.06.2020 [...] -
» HCL nr. 47/09.07.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 48/09.07.2020 privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2020 [...] -
» HCL nr. 49/31.08.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 50/31.08.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 51/31.08.2020 privind modificarea contractului de delegare [...] -
» HCL nr. 52/31.08.2020 privind aprobarea cotizatiei UAT [...] -
» HCL nr. 53/31.08.2020 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta [...] -
» HCL nr. 54/31.08.2020 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice [...] -
» HCL nr. 55/31.08.2020 privind modificarea art. 12 [...] -
» HCL nr. 56/31.08.2020 pentru modificarea HCL nr. 7/2019 [...] -
» HCL nr. 57/31.08.2020 privind aprobarea Contului de executie bugetara pe trim II 2020 [...] -
» HCL nr. 58/31.08.2020 privind aprobarea scoaterii din functiune [...] -
» HCL nr. 59/23.09.2020 - privind modificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 60/23.09.2020 privind aprobarea cotizatiei UAT comuna Bucium, pentru anul 2020 -
» HCL nr. 61/09.10.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 62/09.10.2020 privind aprobarea modificarii Anexelor nr.1 si nr. 2 [...] -
» HCL nr. 63/04.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 64/04.11.2020 privind alegerea Comisiei de validare si numarare a voturilor -
» HCL nr. 65/04.11.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate [...] -
» HCL nr. 66/04.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Bucium, judetul Alba -
» HCL nr. 67/09.11.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 68/09.11.2020 privind aprobarea Contului de executie bugetara pe TRIM III 2020 -
» HCL nr. 69/09.11.2020 privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitului si taxei pe cladiri pentru anul 2020 -
» HCL nr. 70/09.11.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica [...] -
» HCL nr. 71/09.11.2020 privind aprobarea mandatarii d-lui [...] -
» HCL nr. 72/09.11.2020 privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2020 [...] -
» HCL nr. 73/09.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a CL Bucium -
» Anexa la HCL nr. 73/09.11.2020 -
» HCL nr. 74/09.11.2020 privind aprobarea investitiei cu denumirea "Digitalizarea infrastructurii si sistemului educational al com. Bucium" [...] -
» HCL nr. 75/14.12.2020 privind desemnarea unui reprezentant [...] -
» HCL nr. 76/14.12.2020 privind aprobarea cuantumului lunar [...] -
» HCL nr. 77/14.12.2020 privind aprobarea decontarii cheltuielilor [...] -
» HCL nr. 78/14.12.2020 privind aprobarea Organigramei [...] -
» HCL nr. 79/14.12.2020 privind acceptarea rectificarii suprafetei imobilului [...] -
» HCL nr. 80/14.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 81/21.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 82/22.12.2020 privind aprobarea finantarii cheltuielilor [...] -
» HCL nr. 1/20.01.2021 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Bucium -
» HCL nr. 2/20.01.2021 privind aprobarea "Planului de actiuni [...]" -
» HCL nr. 3/20.01.2021 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali [...] -
» HCL nr. 4/20.01.2021 privind aprobarea "Planului anual de actiuni [...]" -
» HCL nr. 5/20.01.2021 privind insusirea documentatiei tehnico cadastrale [...] -
» HCL nr. 6/20.01.2021 privind insusirea documentatiei tehnico cadastrale [...] -
» HCL nr. 7/20.01.2021 privind insusirea documentatiei tehnico cadastrale [...] -
» HCL nr. 8/20.01.2021 privind aprobarea executiei bugetare la trimestrul IV 2020 -
» HCL nr. 9/20.01.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local [...] -
» HCL nr. 10/20.01.2021 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici [...] -
» HCL nr. 11/25.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 12/25.02.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali -
» HCL nr. 13/25.02.2021 privind mentinerea, in anul 2021 [...] -
» HCL nr. 14/25.02.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala [...] -
» Anexa HCL nr. 79/2020 -
» HCL nr. 15/29.03.2021 privind aprobarea Statului comunei Bucium, jud. Alba -
» HCL nr. 16/29.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functiunare [...] -
» HCL nr. 17/29.03.2021 privind aprobarea tarifului pentru colectarea [...] -
» HCL nr. 18/29.03.2021 privind aprobarea vanzarii prin licitatie [...] -
» HCL nr. 19/29.03.2021 - privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2020
» HCL nr. 20/29.03.2021 - privind aprobarea cotizatiei UAT [...]
» HCL nr. 21/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 -
» HCL nr. 22/22.04.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local [...] -
» HCL nr. 23/22.04.2021 privind aprobarea executiei bugetare la trimestrul I-2021 -
» HCL nr. 24/22.04.2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor aferente [...] -
» HCL nr. 25/22.04.2021 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii [...] -
» HCL nr. 26/22.04.2021 privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale [...] -
» HCL nr. 27/31.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 28/31.05.2021 privind aprobarea majorarii taxei de salubrizare [...] -
» HCL nr. 29/31.05.2021 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii [...] -