PRIMARIA COMUNEI BUCIUM

Judetul Alba

Hotararile autoritatii deliberative

Proiecte de hotarari
Procese Verbale

» HCL nr. 3/31.01.2020 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de salubrizare [...] -
» HCL nr. 4/31.01.2020 privind aprobarea tarifului pentru colectarea separata [...] -
» HCL nr. 5/31.01.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 6/31.01.2020 privind aprobarea "Planului anual de actiune" [...] -
» HCL nr. 7/31.01.2020 privind aprobarea "Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2020" [...] -
» HCL nr. 8/31.01.2020 privind asumarea sau neasumarea de catre UAT comuna Bucium [...] -
» HCL nr. 9/31.01.2020 privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale [...] -
» HCL nr. 10/26.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 11/26.02.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 12/26.02.2020 privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2019 -
» HCL nr. 13/26.02.2020 privind desemnarea a doi consilieri locali [...] -
» HCL nr. 14/26.02.2020 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare si Functionare [...] -
» HCL nr. 15/26.02.2020 privind aprobarea regulamentului [...] -
» HCL nr. 17/26.02.2020 privind aprobarea cotizatiei UAT [...] -
» HCL nr. 18/26.02.2020 privind aprobarea cotizatiei UAT [...] -
» HCL nr. 19/26.02.2020 privind aprobarea cuantumului lunar [...] -
» HCL nr. 20/26.02.2020 privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale [...] -
» HCL nr. 21/19.03.2020 privind completarea si modificarea HCL nr. 7/2020 [...] -
» HCL nr. 22/19.03.2020 privind modificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 23/19.03.2020 privind aprobarea regulamentului si a taxei de inchiriere [...] -
» HCL nr. 24/19.03.2020 privind aprobarea cuprinderii in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bucium [...] -
» HCL nr. 25/19.03.2020 privind aprobarea instrumentarii dosarului tehnic [...] -
» HCL nr. 26/19.03.2020 privind casarea si scoaterea fondului [...] -
» HCL nr. 27/19.03.2020 privind convocarea HCL nr. 20/2020 [...] -
» HCL nr. 28/19.03.2020 privind aprobarea cuprinderii in Inventarul bunuriilor care apartin domeniului public [...] -
» HCL nr. 29/19.03.2020 privind insusirea documentatiei tehnice [...] -
» HCL nr. 30/19.03.2020 privind aprobarea organizarii manifestarii cultural-artistice [...] -
» HCL nr. 31/15.04.2020 privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale [...] -
» HCL nr. 32/15.04.2020 privind amanarea termenului de plata a taxei de viza, pentru autorizatia de functionare [...] -
» HCL nr. 34/15.04.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 37/15.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 38/15.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 39/15.05.2020 privind revocarea HCL nr. 30/2020 -
» HCL nr. 40/15.05.2020 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 23/2020 -
» HCL nr. 41/19.06.2020 privind aprobarea inceperii investitiei [...] -
» HCL nr. 42/19.06.2020 privind aprobarea acordarii unui premiu [...] -
» HCL nr. 43/19.06.2020 privind aprobarea volumului si a destinatiei masei lemnoase [...] -
» HCL nr. 44/19.06.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 46/09.07.2020 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata [...] -
» HCL nr. 45/09.07.2020 pentru modificarea HCL nr.41/19.06.2020 [...] -
» HCL nr. 47/09.07.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 48/09.07.2020 privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2020 [...] -
» HCL nr. 49/31.08.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 50/31.08.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 51/31.08.2020 privind modificarea contractului de delegare [...] -
» HCL nr. 52/31.08.2020 privind aprobarea cotizatiei UAT [...] -
» HCL nr. 53/31.08.2020 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta [...] -
» HCL nr. 54/31.08.2020 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice [...] -
» HCL nr. 55/31.08.2020 privind modificarea art. 12 [...] -
» HCL nr. 56/31.08.2020 pentru modificarea HCL nr. 7/2019 [...] -
» HCL nr. 57/31.08.2020 privind aprobarea Contului de executie bugetara pe trim II 2020 [...] -
» HCL nr. 58/31.08.2020 privind aprobarea scoaterii din functiune [...] -
» HCL nr. 59/23.09.2020 - privind modificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 60/23.09.2020 privind aprobarea cotizatiei UAT comuna Bucium, pentru anul 2020 -
» HCL nr. 61/09.10.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 62/09.10.2020 privind aprobarea modificarii Anexelor nr.1 si nr. 2 [...] -
» HCL nr. 63/04.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 64/04.11.2020 privind alegerea Comisiei de validare si numarare a voturilor -
» HCL nr. 65/04.11.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate [...] -
» HCL nr. 66/04.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Bucium, judetul Alba -
» HCL nr. 67/09.11.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 68/09.11.2020 privind aprobarea Contului de executie bugetara pe TRIM III 2020 -
» HCL nr. 69/09.11.2020 privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitului si taxei pe cladiri pentru anul 2020 -
» HCL nr. 70/09.11.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica [...] -
» HCL nr. 71/09.11.2020 privind aprobarea mandatarii d-lui [...] -
» HCL nr. 72/09.11.2020 privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2020 [...] -
» HCL nr. 73/09.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a CL Bucium -
» Anexa la HCL nr. 73/09.11.2020 -
» HCL nr. 74/09.11.2020 privind aprobarea investitiei cu denumirea "Digitalizarea infrastructurii si sistemului educational al com. Bucium" [...] -
» HCL nr. 75/14.12.2020 privind desemnarea unui reprezentant [...] -
» HCL nr. 76/14.12.2020 privind aprobarea cuantumului lunar [...] -
» HCL nr. 77/14.12.2020 privind aprobarea decontarii cheltuielilor [...] -
» HCL nr. 78/14.12.2020 privind aprobarea Organigramei [...] -
» HCL nr. 79/14.12.2020 privind acceptarea rectificarii suprafetei imobilului [...] -
» HCL nr. 80/14.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 81/21.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 82/22.12.2020 privind aprobarea finantarii cheltuielilor [...] -
» HCL nr. 1/20.01.2021 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Bucium -
» HCL nr. 2/20.01.2021 privind aprobarea "Planului de actiuni [...]" -
» HCL nr. 3/20.01.2021 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali [...] -
» HCL nr. 4/20.01.2021 privind aprobarea "Planului anual de actiuni [...]" -
» HCL nr. 5/20.01.2021 privind insusirea documentatiei tehnico cadastrale [...] -
» HCL nr. 6/20.01.2021 privind insusirea documentatiei tehnico cadastrale [...] -
» HCL nr. 7/20.01.2021 privind insusirea documentatiei tehnico cadastrale [...] -
» HCL nr. 8/20.01.2021 privind aprobarea executiei bugetare la trimestrul IV 2020 -
» HCL nr. 9/20.01.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local [...] -
» HCL nr. 10/20.01.2021 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici [...] -
» HCL nr. 11/25.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 12/25.02.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali -
» HCL nr. 13/25.02.2021 privind mentinerea, in anul 2021 [...] -
» HCL nr. 14/25.02.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala [...] -
» Anexa HCL nr. 79/2020 -
» HCL nr. 15/29.03.2021 privind aprobarea Statului comunei Bucium, jud. Alba -
» HCL nr. 16/29.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functiunare [...] -
» HCL nr. 17/29.03.2021 privind aprobarea tarifului pentru colectarea [...] -
» HCL nr. 18/29.03.2021 privind aprobarea vanzarii prin licitatie [...] -
» HCL nr. 19/29.03.2021 - privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2020
» HCL nr. 20/29.03.2021 - privind aprobarea cotizatiei UAT [...]
» HCL nr. 21/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 -
» HCL nr. 22/22.04.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local [...] -
» HCL nr. 23/22.04.2021 privind aprobarea executiei bugetare la trimestrul I-2021 -
» HCL nr. 24/22.04.2021 privind aprobarea decontarii cheltuielilor aferente [...] -
» HCL nr. 25/22.04.2021 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii [...] -
» HCL nr. 26/22.04.2021 privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale [...] -
» HCL nr. 27/31.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 28/31.05.2021 privind aprobarea majorarii taxei de salubrizare [...] -
» HCL nr. 29/31.05.2021 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii [...] -
» HCL nr. 30/30.06.2021 privind aprobarea volumului si destinatiei masei lemnoase [...] -
» HCL nr. 31/30.06.2021 privind masurile metodologice [...] -
» HCL nr. 32/30.06.2021 privind modificarea bugetului local pe anul 2021 -
» HCL nr. 33/30.06.2021 privind aprobarea cotizatiei UAT [...] -
» HCL nr. 34/30.07.2021 privind atribuirea de denumiri strazilor [...] -
» HCL nr. 35/30.07.2021 privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare [...] -
» HCL nr. 36/30.07.2021 privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale [...] -
» HCL nr. 37/30.07.2021 pentru aprobarea Raportului privind activitatea [...] -
» HCL nr. 38/30.07.2021 privind aprobarea acordarii unui mandat special [...] -
» HCL nr. 39/30.07.2021 privind parobarea executiei bugetare la trimestrul II-2021 -
» HCL nr. 40/30.07.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 41/12.08.2021 privind aprobarea organizarii manifestarii cultural-artistice [...] -
» HCL nr. 42/30.08.2021 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii [...] -
» HCL nr. 43/30.08.2021 aprobarea cuantumului contributiei anuale [...] -
» HCL nr. 44/30.08.2021 privind modificarea bugetului local pe anul 2021 -
» HCL nr. 45/30.08.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...] -
» HCL nr. 46/30.08.2021 privind insusirea documentatiei cadastrale [...] -
» HCL nr. 47/24.09.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...] -
» HCL nr. 48/25.09.2021 privind aprobarea cotizatiei UAT [...] -
» HCL nr. 49/24.09.2021 privind aprobarea acordarii uni premiu si a unei diplome de onoare [...] -
» HCL nr. 50/24.09.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Bucium [...] -
» HCL nr. 51/24.09.2021 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor [...] -
» HCL nr. 52/24.09.2021 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica [...] -
» HCL nr. 54/24.09.2021 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica [...] -
» HCL nr. 55-58/24.09.2021 -
» HCL nr. 59-65/13.10.2021 -
» HCL nr. 66/29.10.2021 privind aprobarea cotizatiei UAT [...] -
» HCL nr. 67/29.10.2021 privind revocarea HCL nr. 52/24.09.2021 [...] -
» HCL nr. 68/29.10.2021 privind aprobarea modificarii HCL nr. 58/24.09.2021 -
» HCL nr. 69/29.10.2021 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli [...] -
» HCL nr. 70/29.10.2021 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor [...] -
» HCL nr. 71/29.10.2021 privind aprobarea executiei bugetare la Trimestrul III 2021 -
» HCL nr. 72/29.10.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 73/24.11.2021 privind aprobarea indexarii impozitului auto [...] -
» HCL nr. 74/24.11.2021 privind aprobarea incheierii prin licitatie publica a spatiului de la parterul cladirii Primariei [...] -
» HCL nr. 75/24.11.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Bucium, jud. Alba -
» HCL nr. 76/26.11.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 -
» HCL nr. 77/24.11.2021 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale personalului din cadrul aparatului de specialitate [...] -
» HCL nr. 78/24.11.2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 7/31.01.2019 -
» HCL nr. 79/24.11.2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 30/30.06.2021 -
» HCL nr. 80/14.12.2021 privind rectificarea buetului local pe anul 2021 -
» HCL nr. 81/14.12.2021 privind aprobarea cuantumului lunar si a numarului burselor acordate [...] -
» HCL nr. 82/14.12.2021 privind aprobarea finantarii cheltuieliilor destinate Serbarii Pomului de Craciun -
» HCL nr. 83/14.12.2021 privind aprobarea decontarii cheltuieliilor aferente navetei cadrelor didactice [...] -
» HCL nr. 84/28.12.2021 privind aprobarea anularii unor creante fiscale -
» HCL nr. 85/28.12.2021 privind aprobarea darii in administrare a serviciului public de alimentare cu apa [...] -
» HCL nr. 86/28.12.2021 privind revocarea HCL nr. 74/24.11.2021 [...] -
» HCL nr. 87/28.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 -
» HCL nr. 88/28.12.2021 privind aprobarea executiei bugetare a trimestrului IV 2021 -
» HCL nr. 89/28.12.2021 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare [...] -
» HCL nr. 1/06.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului beugetului local pentru acoperirea temporara a golurilor de casa [...] -
» HCL nr. 2/06.01.2022 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Bucium [...] -
» HCL nr. 3/06.01.2022 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii ale Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare -
» HCL nr. 4/06.01.2022 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a unui imobil teren [...] -
» HCL nr. 5/31.02.2022 privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor" - comuna Bucium, jud Alba -
» HCL nr. 6/31.01.2022 privind concesionarea prin licitatie publica a unui mobil-teren, in suprafata de 766mp[...] -
» HCL nr. 7/31.01.2022 privind aprobarea "Planului de actiuni sau lucrari"[...] -
» HCL nr. 8/31.01.2022 privind aprobarea Raportului privint activitatea desfasurata de asitentii personali [...] -
» HCL nr. 9/31.01.2022 privind aprobarea cotizatiei UAT comuna Bucium [...] -
» HCL nr. 10/31.01.2022 -
» HCL nr. 11/31.01.2022 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului de la parterul cladirii Primariei -
» HCL nr. 12/11.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 -
» HCL nr. 13/11.02.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local ca sursa de finantare [...] -
» HCL nr. 14/11.02.2022 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului de la parterul Primariei -
» HCL nr. 15/11.02.2022 privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2022 -
» HCL nr. 16/11.02.2022 privind acoradrea unui sprijin financiar in anul 2022 -
» HCL nr. 17/11.02.2022 privind participarea in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze [...] -
» HCL nr. 18/24.02.2022 privind indreptarea erorii materiale strecurata in art. 1 la HCL nr. 12/11.02.2022 -
» HCL nr. 19/24.02.2022 privind aprobarea incheierii pasunilor aflate in Domeniul public al comunei Bucium, judetul Alba -
» HCL nr. 20/24.02.2022 privind aprobarea pretului de furnizare a apei potabile la nivelul comunei Bucium, jud. ALba -
» HCL nr. 21/24.02.2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor [...] -
» HCL nr. 22/24.02.2022 -
» HCL nr. 23/24.02.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 -
» HCL nr. 24/24.02.2022 pentru modificarea si completarea HCL nr. 89/28.12.2021 -
» HCL nr. 25/24.02.2022 privind aprobarea Amenajamentului pastoral [...] -
» HCL nr. 26/24.02.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali [...] -
» Amenajament pastoral -
» HCL nr. 27/31.03.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 -
» HCL nr. 28/31.03.2022 privind aprobarea cotizatiei UAT [...] -
» HCL nr. 29/31.03.2022 privind acceptarea ofertei de donatie a terenului [...] -
» HCL nr. 30/31.03.2022 privind aprobarea pretului masei lemnoase [...] -
» HCL nr. 31/31.03.2022 privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale [...] -
» HCL nr. 32/31.03.2022 privind incetarea aplicabilitatii HCL nr. 14/11.02.2022 [...] -
» HCL nr. 33/31.03.2022 privind aprobarea modificarii si completarii art. 4 a HCL nr. 19/24.02.2022 [...] -
» HCL nr. 34/31.03.2022 privind aprobarea unui sprijin financiar in anul 2022 [...] -
» HCL nr. 35/29.04.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 -
» HCL nr. 36/29.04.2022 privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2021 -
» HCL nr. 37/29.04.2022 privind aprobarea executiei bugetare la trimestrul I 2022 -
» HCL nr. 38/29.04.2022 privind aprobarea organizarii manifestarii cultural-artistice -
» HCL nr. 39/29.04.2022 privind stabilirea unor masuri pentru buna gospodarire -
» HCL nr. 40/29.04.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 41/29.04.2022 privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane [...] -
» HCL nr. 42/18.05.2022 privind stabilirea salariilor de baza [...] -
» HCL nr. 43/18.05.2022 privind aprobarea cuantumului lunar [...] -
» HCL nr. 44/18.05.2022 privind organizarea manifestarilor desfasurate [...] -
» HCL nr. 45/18.05.2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 38/29.04.2022 -
» HCL nr. 46/30.06.2022 privind acrodarea unui sprijin financiar in anul 2022 -
» HCL nr. 47/30.06.2022 privind aprobarea cotizatiei UAT [...] -
» HCL nr. 48/30.06.2022 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii -
» HCL nr. 49/30.06.2022 privind revocarea HCL nr. 39/29.04.2022 -
» HCL nr. 50/30.06.2022 privind stabilirea salariilor de baza [...] -
» HCL nr. 51/30.06.2022 privind aprobarea volumului si destinatiei masei lemnoase [...] -
» HCL nr. 52/30.06.2022 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public -
» HCL nr. 53/30.06.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 -
» HCL nr. 54/30.06.2022 privind indreptarea erorilor materiale -
» HCL nr. 55/30.06.2022 privind constituirea Consiliului [...] -
» HCL nr. 56/08.07.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 -
» HCL nr. 57/22.07.2022 privind aprobarea Raportului de activitate [...] -
» HCL nr. 58/22.07.2022 privind aprobarea Raportului al asistentului medical comunitar [...] -
» HCL nr. 60/22.07.2022 privind aprobarea executiei bugetare la trimestrul II 2022 -
» HCL nr. 62/22.07.2022 privind aprobarea manifestarii cultural artistice [...] -
» HCL nr. 63/28.07.2022 privind aprobarea actualizarii indicatoriilor tehnico-economici [...] -
» HCL nr. 64/31.08.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 65/31.08.2022 privind aprobarea tarifului [...] -
» HCL nr. 66/31.08.2022 privind aprobarea incheierii unui Contract de prestari servicii [...] -
» HCL nr. 67/31.08.2022 privind aprobarea majorarii taxei de salubrizare [...] -
» HCL nr. 68/31.08.2022 privind aprobarea pretului de furnizare [...] -
» HCL nr. 69/31.08.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Bucium [...] -
» HCL nr. 70-76/15.09.2022 -
» HCL nr. 16/26.02.2020 -
» HCL nr. 33/15.04.2020 -
» HCL nr. 35-36/2020 -
» HCL 1-2/2020 -
» HCL 53/2021 -
» HCL 59/2022 -
» HCL 61/2022 -
» HCL nr. 77/13.10.2022 -
» HCL nr. 78/13.10.2022 -
» HCL nr. 79-83/2022 -
» HCL nr. 84-87/2022 -
» HCL nr. 98-103/2022 -
» HCL nr. 88-97/2022 -
» HCL nr. 104-106/2022 -
» HCL nr. 1-4/2023 -
» HCL nr. 5-8/2023 -
» HCL nr. 9-14/2023 -
» HCL nr. 15-18/2023 -
» HCL nr. 20-25/2023 -
» HCL nr. 26-34/2023 -
» HCL nr. 35-36/2023 -
» HCL nr. 37-40/2023 -
» HCL nr. 41-45/2023 -
» HCL nr. 46-50/2023 -
» HCL nr. 51-57/2023 -
» HCL nr. 58-64/2023 -
» HCL nr. 65-66/2023 -
» HCL nr. 68-70/2023 -
» HCL nr. 71-72/2023 -
» HCL nr. 82-83/2023 -
» HCL nr. 94-97/2023 -
» HCL nr. 98-99/2023 -