PRIMARIA COMUNEI BUCIUM

Judetul Alba

INFORMATII

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, conform Legii nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ.